Tuesday, November 27, 2012

Om konsultmäklare, konsultbolag och konsultsäljare

Jag som konsult är alltid ute efter ett spännande uppdrag där jag kan skapa mycket nytta och glädje för andra människor. När ett behov som matchar min kompetens uppstår vill jag maximera mina chanser att få uppdraget. Drömläget är att jag känner projektledaren och vi har jobbat tillsammans tidigare; saken är redan klar!

Om så inte är fallet behöver jag en bro mellan mig och konsultköparen. Som frilansare är jag fri att välja den säljare ( =eventuellt ett helt team med olika roller) som jag tror mest på. Dom bästa möjligheterna att få uppdraget får jag om säljaren känner både konsultköparen och mig personligen. På så sätt kan det bildas en stark bro av förtroende som kan leda till en affär.

Spana in konsultsäljaren längst upp på taket
Vanliga konsultbolag har en fördel gentemot mäklare: Säljarna har lättare att bygga en relation till sin konsult. Mäklarens stall är mer flyktigt och kräver en större insats att hålla koll på. Å andra sidan säljer konsultbolaget (nästan) bara sina egna konsulter. Mäklaren däremot har tillgång till alla frilansare och mindre konsultbolag.

Vad gäller relationen mellan säljare och konsult finns det olika grader av kompetensbedömning som mäklaren gör. Det finns mäklare som investerar mycket lite tid att värdera konsulten dom offererar. Kanske funkar deras affärsidé ändå pga en hög volym av potentiella uppdrag och många offereringar? Dessa mäklare hamnar såklart längst ner på listan för mig som konsult. Jag vill säljas som "filmstjärnan" och inte som en "statist". Faktum är att den säljare som mekaniskt matchar uppdragsbeskrivningar med konsultprofiler kan ersättas av.... en app!

Det finns även ett fall då även den bästa konsultsäljaren kan ersättas av en app, och det är när det finns så få tillgängliga konsulter som kan göra jobbet att köparen hinner intervjua allihop själv. Jag tror det finns en stor potential för kompetensrekryteringsmarknaden att effektiveras. För konsultköparnas skull hoppas jag också att dom snart upptäcker den där appen. I mitt tidigare inlägg broderar jag ut lite mer om denna (web-)app som jag där kallar LinkedIn för konsulter.

No comments:

Archive