Thursday, June 19, 2008

En dator är en bil

På en avgörande punkt har vi som är systemutvecklare misslyckats totalt. Nämligen vad gäller användarens/förarens kontroll av maskinen. Lika lite som en förare kan godta att förlora kontrollen över bilen, bör en användare godta att förlora kontrollen över applikationen i sin dator.

När det gäller förlorad kontroll av en bil kan det sluta med döden. Riktigt så allvarligt kanske inte förlorad kontroll av en dator är. Men det finns få saker som är så frustrerande när ett program låser sig, om så bara för två sekunder, när man behöver ha någonting gjort.

Detta är sannerligen inte ett olösbart problem, rent tekniskt. Det handlar snarare om vår inställning (som utvecklare) mot våra användare. Bristande respekt. Ofta mot oss sjäva fascinerande nog.

Men vissa operationer tar lång tid, eller hur? Andra är beroende av att operativsystemet skall svara, eller hur? Javisst. Men nu finns ju en magisk sak som kallas tråd. Låt gui:et få en tråd. Gui:et vill ha en tråd.

Sen är det såklart så att operativsystemsmakarna måste skärpa sig i lika hög grad. Frågan är om vi inte skall lära av Intel och andra som gör CPU:er?

Användarna måste få tillbaka kontrollen. En dator är en bil. När man svänger på ratten skall bilen svänga nu, inte om tio sekunder.

Thursday, June 12, 2008

Verktyg för Scrum på distans

I mitt nuvarande uppdrag är projektlaget utspritt, men vi kör ändå Scrum. Följande verktyg gör det möjligt.
  • Google Spreadsheets: Task board och backlog.
  • Skype: Ständig uppkoppling med ljud gör att man nästan jobbar i samma rum.
  • Trac på assembla.com: Wiki och subversion-repo gratis.
  • X2000: Förenklar IRL-möten (så länge det inte är skogsbrand)
  • 3G-modem och flatrate: Hit the road!

Archive