Tuesday, October 30, 2012

LinkedIn för konsulter

Jag fick nyligen en fråga i en LinkedIn-grupp vad jag saknade som frilansare på LinkedIn. Detta ämne har jag haft i tankarna under en längre tid. Här är mitt svar.


"Det som mest saknas [på LinkedIn] är möjligheten att ange följande egenskaper:
  1. Jag söker uppdrag (inte anställning)
  2. Jag ledig fr.o.m. detta datum
  3. Jag passar i fler än en roll. Konsultuppdragsprofiler är ofta nischade mot en viss roll. En person har ofta kompetens för flera roller.
Det viktiga är att egenskaperna är sökbara vilket skulle ge konsultköparen kommandot över rekryteringsprocessen.

Av olika skäl är konsultbranschen, även inom IT, synnerligen analog. Personliga kontakter är oerhörd viktiga, och det är gott så. Men ofta kan kedjan mellan projektledare till potentiell projektmedlem vara för lång. En tjänst, kanske LinkedIn, kanske en helt ny tjänst, skulle i vissa fall kunna kapa dessa led.

För att exemplifiera, säg att jag är projektledare för ett nytt projekt. Jag letar efter en  kompetent medarbetare som är a) ledig vid projektstart 2012-11-15, b) finns i Norrköping, c) är en skicklig yrkesman inom området mjukvarutest. Tänk nu om den sökningen ger vid handen att det finns tre stycken som matchar. Dessa tre kan jag ta in och intervjua själv.

Säg att det blir 30 träffar i stället. Då kan jag behöva hjälp och vänder mig till konsultföretag och mäklare som jag har förtroende för. Deras jobb blir att sovra och hitta de bästa. Kanske skickar jag med en länk till sökningen jag gjort i min förfrågan.

Kanske ser jag att konsultbolaget X har ett flertal passande kandidater direkt i min sökning. Lika bra att vända mig till dom direkt. Samma sak för konsultmäklare; mäklaren har ett stall med konsulter precis som ett konsultbolag med anställda.

LinkedIn skulle kunna bli tjänsten som digitaliserar den konservativa konsultbranschen. Det skulle också kunna vara en helt ny tjänst med fokus på konsulting och inte rekrytering som bröt ny mark."

No comments:

Archive